Vragenformulier konijnen

 


Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en mail het dan als bijlage naar
konijnengedrag@yahoo.com , zo hoop ik u nog beter te kunnen helpen.

 

 

Naam/namen van je konijn(en):

Welk geslacht hebben ze:

Leeftijd:

Gecastreerd/gesteriliseerd? Zo ja, waarom en wanneer?

Wonen ze binnen of buiten?

Hoe groot is het hok/de ren (afmetingen) en hoeveel ruimte hebben ze?

Heb je nog andere huisdieren? Hoe gaan zij met de konijnen om?

Is er recent iets gebeurd dat het probleemgedrag kan uitlokken? (verhuis, nieuw huisdier, huisdier/baasje verloren enz.)

Hoe lang bestaat dit gedragsprobleem al?

Wat heb je al gedaan om het probleem op te lossen?

Ben je al naar de dierenarts geweest om een medisch probleem uit te sluiten?

Zijn de konijnen gezond of krijgen ze medicijnen? Welke?

Ken je de achtergrond van de konijnen? (Fokker, moeder, vader, nestje zelf gezien enz.)

Ben jij de eerste eigenaar?

Hoe oud waren de konijnen toen ze bij je kwamen?

Is dit je eerste konijn of heb je voordien nog konijnen gehad?

Hoe is de thuissituatie?
• Ben je veel van huis?
• Is er veel lawaai door spelende kinderen enz.?
• Noteer uit hoeveel personen je gezin bestaat en of ze uit werken of naar school gaan.
• Wie zorgt het meeste voor de konijnen? (kooien schoonmaken, voeren, knuffelen enz.)

Beschrijf het gedragsprobleem of de koppelsituatie zo volledig mogelijk, voeg als het kan ook foto’s toe in bijlage maar liever een filmpje. Gelieve filmpjes niet als bijlage te sturen maar via www.yousendit.com of het filmpje op internet plaatsen, bv. op www.youtube.com

Indien het een koppelprobleem betreft: beschrijf ook zo nauwkeurig mogelijk de hiërarchie onder de konijnen (wie is dominant, wie is 2de, 3de in rang enz.)

 

Het advies dat ik geef, dient zo nauwkeurig mogelijk opgevolgd te worden en ik wens op de hoogte gehouden te worden van iedere verandering die zich voordoet. De eigenaar is zich ervan bewust dat de verantwoordelijkheid voor de konijnen en hun gedragingen te allen tijde bij zichzelf ligt.